Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Пристанища

Пристанища
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д.т.н. инж. Теодор Етимов

Дипломираните инженери от тази специалност ще могат да работят като проектанти в колективи, разработващи генерални планове за нови морски и речни пристанища, разширяване и реконструкция на съществуващи пристанища. Самостоятелно ще могат да проектират гравитационни и облекчени кейови стени, вълноломи с откосен профил и с вертикални стени (кесони), буферни складове, пътища и железопътната мрежа в оперативната пристанищна територия. Ще могат да работят и на пристанищни строителни обекти като технически ръководители.

Книги

Морски пристанища
д-р инж. Евелина Иванова