Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Въведение в специалността*****

Въведение в специалността*****

Книги

Въведение в строителството
Проф. д-р инж. Илия Иванчев

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО
Проф. д-р инж. Илия Иванчев; д-р инж. Евелина Иванова


ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 1
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 2
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 3
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова