Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Производство на карти

Производство на карти
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Пенев

Цел на курса е да е дадат знания за производството на карти. Детайлно се разглеждат въпроси, свързани с конвенционалното издаване на карти: репродукционна фотография, изработване на печатни форми, печат на тиража на картата. Разглеждат се и съвременни технологии за изработване и тиражиране на карти, както хартиени, така и в електронен вид, на твърд носител или в Интернет. Отделено е внимание на новите технологии, новата техника и на организацията на производството.