Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Оценка на недвижими имоти - I част

Оценка на недвижими имоти - I част
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Георги Андонов

Въведение. Недвижима собственост - определение, видове и форми. Насоки за развитие и преобразуване на недвижимата собственост. Източници на информация при оценка на недвижимите имоти. Пазар на недвижимите имоти. Видове оценки. Фактори, влияещи при определянето на пазарната стойност. Теория на стойността.
Подходи и методи на оценка. Теория на инвестиране в недвижими имоти. Видове инвестиране и рискове. Методи на ивестиционен избор. Методологически подходи и методи при оценка на обекти при преобразуване и ликвидация на недвижими имоти. Управление на недвижимата собственост.