Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Оценка на недвижими имоти - II част

Оценка на недвижими имоти - II част
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Георги Андонов

Правен режим на недвижимата собственост. Оценителска практика - оферта и съдържание на оценителски доклад. Оценителски структури, професионални сдружения и стандарти. Подходи и методи за оценка - особености и прилагане. Проучване и анализ на финансово-счетоводната документация. Събиране и проучване на пазарната информация. Оценка на НИ при преобразуване и реституция. Оценка на НИ в условията на свободно пазарно стопанство при: жилища, търговски обекти и офиси; индустриални и промишлено-стопански имоти и земеделски имоти.