Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Почвознание

Почвознание
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Маргарита Мондешка

Разглежда се образуването, строежа на почвения профил, състава и свойствата на почвата. Почвена класификация в България и на ФАО. Почвени карти. Изучават се основните почвени различия, формиращи почвеното разнообразие в България, плодородието им, методите и средствата за тяхното опазване и подобряване. Бъдещите специалисти получават знания, необходими във връзка с устойчивото използване и оценка на земеделските земи, проекти по устройство и управление на земи, работа с кадастъра, ГИС.