Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Вещно право

Вещно право
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател адв. Павлина Кючукова

Курсът представя основните понятия от вещноправната материя, около която е организирана цялата система на българското вещно право – вещ, видове вещи, право на собственост, съсобственост и ограничени вещни права върху чужда вещ, както и способите за придобиване и изгубване на вещни права, и предвидения по българското право процесуален ред за защита при нарушено и отнето владение, административните и съдебни процедури при защита на правото на собственост. Специално внимание се отделя на обезпеченията върху движимите и недвижими вещи, както и на същността и воденето на имотния регистър.