Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Учебна практика по оценка на недвижими имоти

Учебна практика по оценка на недвижими имоти

В учебната практика по „Оценка на недвижими имоти“ се използват придобитите от студентите в учебната дисциплина „Оценка на недвижими имоти“ знания за теория на стойността, недвижимата собственост, недвижимите имоти, принципите, подходите и методите за оценяването им. Чрез посещение на място се извършва оглед и проучване на предварително подбрани по вид, собственост и предназначение недвижими имоти. Изследва се пазара на недвижими имоти в регионите, в които са разположени обектите за оценка. Студентите избират и прилагат подходящи методи за оценка на проучените обекти, съгласно Българските стандарти за оценяване (БСО). Резултатите от оценяването се оформят в оценителски доклад, чието съдържание отговаря на общите и специфичните изисквания, очертани в БСО. Той се докладва, обсъжда и приема след разширено разискване.