Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Оценка на земи

Оценка на земи
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Анни Делиева

Студентите ще се запознаят с предмета на оценката; с отличителните белези на земята; пазара на земите и неговите особености; поземлената рента и арендните плащания, с прилагането на съответната законодателна и нормативна база. Изучавайки подходите и методите за оценка на земеделските земи и свързаните с тях съоръжения, сгради и други подобрения, студентите ще придобият умения да правят разнообразни оценки - пазарни, данъчни, на трайни насаждения, на земи с особени характеристики - с ограничителен режим на ползване, с ограничени вещни права, замърсени, деградирани и нарушени земи и др.