Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Административно и вещно право

Административно и вещно право

След завършване на обучението по дисциплината "Административно и вещно право" студентите от Геодезическия факултет на УАСГ ще са запознати с правната характеристика и съдържанието на вещните права, с най-често срещаните документи, удостоверяващи наличието на вещни права, както и способите за придобиване, изгубване и защита на вещните права. Студентите ще получат общи познания за основните принципи и институти на административното право, за видовете административни актове и за защитата срещу незаконосъобразни актове на администрацията.