Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Автоматизирано картографиране

Автоматизирано картографиране
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Станислав Василев

Дисциплината "Автоматизирано картографиране" запознава студентите от специалност "Геодезия" с методите и техниките за създаване на карти в цифрова среда. Особен акцент се дава на подготовката на данни за цифрово картографиране; използването на географски анализи в ГИС среда при набирането и подготовката на данни; изчистването на данните от топологични грешки и т. н. Изучава се създаването на специфични картографски произведения в цифрова среда, като интерактивни и анимирани карти. Разглеждат се методите и спецификата на WEB картографирането. Дисциплината има за цел да покаже практическата реализация на изучаваните теоретични методи в дисциплини като Картография и Топографска картография.

Учебни материали