Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Издаване на карти

Издаване на карти

Дисциплината обхваща съвкупността от технологични процеси по подготовката за издаване и издаването на картите. Разглеждат се фоторепродукционните, копирните и картопечатните работи, техническото редактиране на картите и атласите, свойствата на хартиите и печатните бои. Студентите добиват знания и практически умения за извършване на предпечатни процеси с компютърни технологии при използване на ГИС и програми за предпечатна обработка: набор на надписите, цветоделене, изработване на диапозитиви.

Учебни материали