Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Инженерна фотограметрия

Инженерна фотограметрия
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Пламен Малджански

Разглеждат се фотограметричните технологии за регистриране и контрол на деформации на съоръжения, методи за автоматизиране на контрола, регистрация на изменения в конструктивните параметри и използваните фотограметрични методи за анализ и оценка на деформации както и изчисляване на обеми, регистрация на динамични процеси. Създават се практически и теоретични умения към съвременни технологични схеми на мониторинг за обекти и съоръжения и разностранен опит в областта на инженерната практика.

Учебни материали