Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Статистически методи

Статистически методи
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р Александър Цветков
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината развива умения за прилагане на различни техники за анализ в урбанистичната практика. Придобиват се умения за избор на подходящи техники за анализ на данни. Създава се отношение към потребността от обективност и различието при интерпретацията на резултатите.