Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Фотограметрия и дистанционни методи - I част

Фотограметрия и дистанционни методи - I част
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Любка Павлова

Дисциплината ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ е съставена от две части. І част има за задачи да запознае студентите с основните понятия, координатни системи, аналитични връзки и закономерности при единичните и при стереодвойки снимки. Обърнато е внимание на теорията на централната перспектива, определяне на мащаби на въздушни снимки, деформации на изображения, изисквания и технологии за създаване на трансформирани изображения - фотосхеми и фотопланове. Разгледани са и теоретични и практически въпроси от областта на земната фотограметрия, както и различните методи при заснимане и обработка на стереодвойки земни снимки. Дадени са и технологични схеми на работа при създаването на топографски карти и планове.

Публикации


Конспекти

Конспект по Фотограметрия и ДМ I - 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов
Фотограметрия и ДМ I-конспект
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Учебни материали
Фотограметрия и ДМ I
проф.д-р.инж.Пл.Малджански


Правила за заверка


Информация

att_16457_D
Наръчник на Дипломанта