Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Стоманобетонни конструкции - проект

Стоманобетонни конструкции - проект
Специалност Архитектура
Факултет Строителен факултет
Катедра Масивни конструкции
Водещ преподавател проф. д-р инж. Марина Трайкова
Допълнителен език английски

В курса се разглеждат основните физико-механични и деформационни свойства на стоманобетона, методите за определяне на носещата способност на стоманобетонните елементи при характерни натоварвания и конструирането им като част от цялостната носеща конструкция. Обхващат се видовете стоманобетонни конструкции и рационалната област на тяхното приложение. Разглеждат се основните положения на антисеизмичното проектиране и строителство. Подробно са систематизирани различните типове междуетажни конструкции и основните им елементи.

Правила за заверка