Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Картография - I (Картни проекции)

Картография - I (Картни проекции)
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
Допълнителен език английски

Разглежда се математическия и геодезически фундамент, необходими за изчисляване и използуване на картни проекции. Класифицирането им в три основни теми като конформни, еквивалентни и условни е направено в унисон със световните стандарти, използувани в съвременните ГИС и КАД системи. Деформациите, породени при картните проекции се разглеждат в качествен и количествен аспект. Приложенията и използването на картните проекции се разглеждат от гледна точка на бъдещата практическа работа, която студентите по геодезия ще извършват като дипломирани магистри-инженери.

Учебни материали


Координатни системи
Иван Георгиев, Пламен Гъбенски, Георги Гладков, Тошко Ташков, Димитър Димитров
Картни проекции - Учебник
проф. Т. Бандрова

Курсови задачи и задания


Индикатриса на Тисо по метода на Риц
Упражнение 4/ Картни проекции