Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Картография - I (Картни проекции)

Картография - I (Картни проекции)

Учебни материали


Координатни системи
Иван Георгиев, Пламен Гъбенски, Георги Гладков, Тошко Ташков, Димитър Димитров
Картни проекции - Учебник
проф. Т. Бандрова

Курсови задачи и задания


Индикатриса на Тисо по метода на Риц
Упражнение 4/ Картни проекции