Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Картография - II част

Картография - II част
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Пенев
Допълнителен език английски, руски

Теоретична картография. История на картографията. Специфични особености на картографските условни знаци и картографските изображения. Проектиране и издаване на карти. Картографско моделиране на действителността. Автоматизирани методи и приложение на дистанционните методи за създаване на карти. Компютърна картография. Картографски методи за изследване и анализ. ГИС приложения и използуване на картите.

Учебни материалиИнформация