Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Подробни устройствени планове

Подробни устройствени планове
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател гл.ас. инж. Руска Димитрова

След завършване на курса "Подробни устройстевни планове", студентите ще могат самостоятелно да проектират регулационни планове /ПУР, ПУП, ПР, ПРЗ/. Парцеларни планове, проекти за изменения на ПУП, да изработват нивелетни проекти, проекти за възстановяване на настилки. След завършване на курса лекции и упражнения по "Подробни устройствени планове" студентите ще могат да работят самостоятелно или в съответните обслужващи звена към общините, да осъществяват строителен надзор, одиторски контрол за достъпност на околната среда.