Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Топографско картографиране

Топографско картографиране
Специалност
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Станислав Василев

След завършване на курса студентите придобиват следните умения: Познават същността и особеностите на топографските карти (т. к. ) в различните мащаби, начините за тяхното създаване и използване; определят местоположението на стуктурните линии на релефа по карта; разпознават основните видове релефни форми; познават знаковата система и съдържанието на т. к. в различните мащаби; могат да конструират, центрират и комбинират условните знаци за т. к. ; да могат да определят координати и да измерват дължини, ъгли и площи по т. к. и могат да се ориентират на местността по тях.

Учебни материали

Курсови задачи и задания


Информация