Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Тематично картографиране и ГИС

Тематично картографиране и ГИС
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Пенев

Цел на курса е да се дадат знания за разработване и създаване на тематични карти. Разглеждат се съвременните задачи и перспективните направления в картографирането на основата на географските принципи на изследване на обектите. Дава се методика за картографски анализ на източниците, а също така и методи за създаване на първичния (авторски) оригинал на картата. Разглеждат се въпроси, свързани с генерализацията и особеностите на съставяне на карти на природни явления и карти на социални явления. Отделено е внимание и на автоматизацията в картографските работи.

Учебни материали