Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Визуализация на Гео данни

Визуализация на Гео данни
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
Допълнителен език английски

Въведение в гео-пространствените данни, тяхната класификация и визуализация. Начини за създаване на информационни системи за MetaData. Софтуер за използване и визуализация на гео-данни в различни дименсии и носители. Връзка с Интернет и мобилни комуникационни технологии. Специализирани средства за визуализация и обработка на гео-данни с мобилни апарати. Картографски методи и знакови системи за визуализиране на гео-данни в различна среда. Цветови системи и тяхното възприемане. Визуализация на гео-данни за различни нужди и потребители. Обработка и визуализация на гео-данни при управление на рискови процеси и ранно предупреждаване на населението.

Книги

Обработка на данни за създаване на ЦМР
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Учебни материали


Курсови задачи и задания