Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Учебна практика по инженерна геодезия

Учебна практика по инженерна геодезия
Специалност Транспортно строителство
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател доц. д-р инж. Тодор Костадинов

Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на път; трасиране на пътна ос; извършване на подробен пикетаж; изработване на надлъжни и напречни профили; трасиране на път в напречен профил. Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на мост; трасиране на устои и стълбове, пренасяне на височина през широки водни препятствия. Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на тунел; трасиране на предпортални точки. Измерване и координиране на геодезична строителна мрежа; трасиране на сграда.