Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Топографска картография - II част

Топографска картография - II част
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Станислав Василев

Дисциплината "Топографска картография ІІ" е продължение на дисциплина със същото наименование, изучаване от студентите от специалност "Геодезия" в първи курс, в която се разглеждат предимно съдържанието и оформянето на топографските карти (т. к. ). В "Топографска картография ІІ" акцентът се поставя върху методите за създаване и за използване на топографските карти. Изучават се редакционните и съставителски работи при изработване на т. к. , като се обръща специално внимание на методите за генерализация на съдържанието. Разглежда се използването на т. к. като основа за създаване на производни карти, в т. ч. анализа и оценката на т. к. Изучават се методите за извършване на прецизни измервания по т. к. и за повишаване на точността при измерване.

Учебни материали