Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Транспортни тунели

Транспортни тунели
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Юлиан Тотев
Допълнителен език английски, руски

Учебната дисциплина "Транспортни тунели" е профилираща. Знанията, придобити по време на следването чрез изнасянето на лекции, онагледяване с диапозитиви и снимки, посещение на обекти, направата на курсов проект и разработването на дипломни работи от определена част от студентите, дават възможност на бъдещите инженери по транспортно строителство за успешна реализация като проектанти и изпълнители на различни видове тунелни съоръжения.