Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Маркшайдерство

Маркшайдерство
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател гл.ас. Иван Деянов

В учебния курс на дисциплината "Маркшайдерство" се изучават основни геодезически (маркшайдерски) работи при проучване и проектиране на рудници и добив на полезни изкопаеми по подземен и открит способ. Разглеждат се основните инструменти и методи за извършване на маркшайдерски измервания и тяхната обработка. След завършване на курса на обучение студентите ще притежават необходимите начални знания и умения за извършване на маркшайдерски работи в тунели, открити рудници и подземни изработки.