Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Учебна практика по моделиране и изчисление на мостови конструкции

Учебна практика по моделиране и изчисление на мостови конструкции
Специалност Транспортно строителство
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителна механика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Боян Дамянов

Целта на практиката е с помощта на съвременни програмни системи (ANSYS, SAP и др.), да се извърши моделиране, дискретизация и изчисление (статическо, стабилитетно, динамическо и сеизмично) на транспортните съоръжения. Провежда се анализ на напрегнатото и деформирано състояние на 2-D и 3-D системи (рамки, гредоскари, пътни плочи, шайби и др.(, като по този начин студентите се подготвят за курсови и дипломни проекти.

Правила за заверка