Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Управление на земи

Управление на земи

Научната дисциплина „Управление на земи“ запознава със същноста и особеностите на управлението на земеползването. Формира представата провежданата европейска и национална поземлена политика. Разкрива организационно-управленските структури, осъществяващи политиката, в т.ч. нормативни документи, административни органи, инструменти за управление, и всичко политически, правни, икономически и обществени регулатори на управлението на земите и др.