Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Фотограметрия и дистанционни методи - II част

Фотограметрия и дистанционни методи - II част
Специалност
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Пламен Малджански

Придобиват се знания за основните аналитични зависимости, аналитична фототриангулация, формиране на аналитични модели и тяхното изравнение, кодирането на данни и тяхното набиране за модели на теренни повърхнини и пространствени обекти и спецификата на кадастралната информация. Разглежда се приемането и корекцията на изображения в Цифровата фотограметрия и автоматизация на етапите на обработка, цифровите технологии за 3D картиране и ортотрансформиране. Получават се знания за регистриране на данни, специфични проблеми при обработката на информация в Дистанционните изследвания.

Публикации


Конспекти
Учебни материали

Лекции по фотограметрия и ДМ II 19-21
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 25-26
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 28-31
доц. д-р инж. Борислав Маринов


Аналитична фотограметрия
проф.д-р.инж.Пл.Малджански


Правила за заверка


Информация

att_16457_D
Наръчник на Дипломанта