Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Транспортни системи и съоръжения

Транспортни системи и съоръжения
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Ягода Тодорова

Основната задача на дисциплината е да се запознаят и обучат студентите с основните въпроси за технико-икономическото проучване, планиране и проектиране на пътища и транспортни съоръжения. Разглеждат се основните проблеми - движение на товарите, определяне на направленията на пътищата и съоръженията, проектирането им в план и профил - трасировъчни елементи, земни работи, строеж на земното легло, пътно платно и пътни настилки, отводнителни и укрепителни работи, поддържане и експлоатация.

Информация