Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт

Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт

Дисциплината дава знания за структурата, управлението и нормативните документи действащи в железопътния транспорт. След завършване студентът е подготвен за явяване на изпит за получаване на професионална квалификация. Документът се издава от ИА "Железопътен транспорт".

Учебни материали


Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща