Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт

Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт

Дисциплината „Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт" дава знания за структурата, управлението и нормативните документи действащи в железопътния транспорт. След завършване студентът е подготвен за явяване на изпит за получаване на професионална квалификация. Документът се издава от ИА "Железопътен транспорт".

        АНОТАЦИЯ

        Дисциплината „Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт" за студентите от специалност „Транспортно строителство", специализация „Железопътно строителство" е избираема дисциплина. Целта на курса е да даде на студентите необходимите знания по правилниците, наредбите и нормите, действащи в Българските железници и държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура".
        С придобитите знания по дисциплината бъдещите транспортни инженери получават подготовка, необходима за явяване на квалификационен изпит. Той е задължителен за работещите в системата на железниците. Полагането му е предпоставка за една бъдеща реализация в сферата на железниците.
        Курсът се провежда чрез изнасяне на лекции и упражнения и оформяне на текуща оценка. За успешно завършилите може да се организира явяване на квалификационен изпит пред комисия, определена от железниците.
 

Учебни материали


Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща