Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Териториално планиране

Териториално планиране
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Анни Делиева

Студентите ще получат знания за същността, целите, задачите и значението на териториалното планиране за устойчивото развитие на обществото. Ще разбират устройственото териториално планиране като комплексна дейност, насочена към най-рационално разположение върху определена територия на производствени предприятия и комуникации, към прогресивни изменения в селищната мрежа, като се отчитат природните, икономическите, инженерно-техническите, архитектурно-строителните и историческите фактори и условия. Ще познават основните принципи, подходи и методи, които се използват в тази дейност.