Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Управление на имоти

Управление на имоти
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Анни Делиева

Студентите ще получат определени управленски познания и умения, които се прилагат при недвижими имоти. Изяснява се ролята на недвижимите имоти в постигането на целите и задачите на фирмата. Ще добият представа за стратегическото управление на портфейл от имоти; на отделния имот и на техническите средства. С решаването на конкретни задачи по време на упражненията студентите ще усвоят основните принципи на управление и ще се провери способността им да прилагат придобитите знания в реални условия.