Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Комасация

Комасация
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Ана Стоева

Учебната дисциплина е насочена към техническите въпроси на комасацията. Тя се разглежда като елемент на комплексното развитие на селските райони. Студентите придобиват знания и умения за разработване на стратегии за комасация, които да съгласуват националните и местните интереси, да адаптират решенията към конкретните условия, да опазват и повишават качеството на природната среда. Изучават се методологическите и методическите въпроси за изработване на проект за комасация на земеделските земи с използването на съвременни технологии.