Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Земеустройство II част (мелиоративно земеустройство)

Земеустройство II част (мелиоративно земеустройство)
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Георги Андонов

Мелиоративното земеустройство - условие за прилагане на съвременно земеползване и водоползване върху напояваните площи. Разглеждат се проблемите на уедряването на земите, формиране на земеползванията на стопанските единици и проектирането на благоустройствени, екологически и защитни мероприятия. Подробно се разглеждат въпросите на устройство на територията на земеделските земи по начин на трайно ползване при поливни условия в т. ч. оризови и зеленчукови сеитбообращения. Обхванати са видовете подравнителни работи, схемите за подравняване, организацията и изпълнението на проектите за подравняване.