Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Градско движение и проектиране на улици

Градско движение и проектиране на улици

В дисциплината се разглеждат основни въпроси от моделирането, управлението и организацията на градското движение, целите и насоките за развитие на транспортната инфраструктура на населените места, като част от общата инженерна инфраструктура. Отделя се специално внимание на въпросите, свързани с проектиране на улични настилки и елементите от уличната техническа инфраструктура. След завършване на курса на обучение, студентите ще могат да прилагат придобитите знания и умения при проектиране на улици, улични кръстовища и възли.

Информация