Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Архитектурна фотограметрия

Архитектурна фотограметрия
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Пламен Малджански

Разглеждат се въпроси от: приложение на фотограметричните методи за документиране паметници на архитектурата и културата; изготвяне на цифрови модели на повърхнини, сгради и обемни тела; архитектурно заснемане; фасадни планове; надземно лазерно сканиране; реконструкция и възстановяване на обекти по техни снимки и изготвени модели, 3D фотореалистично моделиране. Студентите придобиват умения за работа с земни фотограметрични камери фотограметрични технологии за обработка и създаване на модели на архитектурни и акреационни обекти.

Книги


Учебни материали

Архитектурна фотограметрия(лекции)
проф.д-р.инж.Пл.Малджански