Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Анализ и обработка на цифрови изображения

Анализ и обработка на цифрови изображения
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Маринов

Дисциплината "Анализ на изображения" е предназначена да запознае студентите с основните принципи на автоматичен анализ на изображения. Разглежданите проблеми включват запознаване с теорията за разпознаване на образи, а така също методите за структурен анализ на изображения, базирани на картинните граматики и езици, формиране на йерархични описания на изображения и методи за автоматизация на тези процеси. Получените теоретични знания представляват основа за приложението на разглежданите методи при интерпретацията на многотанални изображения в дистанционните изследвания и близкообхватната фотограметрия.

Учебни материали

Лекции по Анализ на изображения 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов