Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Управление на имоти

Управление на имоти

Научната дисциплина „Управление на имоти“ запознава със същноста и особеностите на управлението на недвижимите имоти. Осигурява разбиране за процеса и функциите на трите равнища на управление: управление на портфейл от недвижимите имоти, управление на актив и управление на техническите средства. Изяснява основните концепции, подходи и методи, на които се гради управлението на недвижимите имоти на стопанските единици. Изучава се финансовото прогнозиране, свързано с недвижимите имоти, и действието на пазарния механизъм, в т.ч. особеностите на пазара на недвижими имоти и маркетинговите дейности при недвижимите имоти.