Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Статистически методи - II

Статистически методи - II
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р Александър Цветков
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината запознава студентите със статистическите методи за демографски и социологически изследвания и създава умения за прилагане на разнообразни статистически техники за анализ и вземане на решение. Тя създава отношение към потребността от обективност при интерпретацията на резултатите.