Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Учебна практика по топографска картография

Учебна практика по топографска картография
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Станислав Василев

Целта на Учебната практика по Топографска картография I част е да се получат умения по ориентиране на местността по топографска карта, да разпознават и класифицират реалните топографски обекти и да ги нанасят приблизително на картата. За тази цел по маршрутно – рекогносцировъчният метод се установява необходимостта от обновяване на т. к. в М 1:200000. Разпознават се новите и променени обекти на местността и според изискванията за съдържанието и оформянето на топографските карти се отразяват върху специално подготвено копие на т.к. Практиката се провежда в два последователни почивни дни по време на втория учебен семестър. Пътува се извън София с автобуси на УАСГ и се преспива в хотел.