Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Хидравлика - I част

Хидравлика - I част
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател проф. д.т.н. инж. Емил Маринов
Допълнителен език английски

Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат се уравненията на Бернули и Рейнолдс за реални течности за цялото течение стационарно и нестационарно течения, както и хидравличните характеристики на ламинарните и турбулентни течения. Подробно се изучава движението на течности в напорни тръбопроводи. Специално внимание се отделя на преходните процеси в напорните системи.