Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Дисциплини /

Технология на строителството и строителни машини

Технология на строителството и строителни машини

В курса се разглеждат основните видове машини и механизация за извършване на различни дейности в строителството. Специално място са намерили въпросите за специфичните за хидротехническите обекти техники и технологии на строителство. Обръща се внимание на последователността на отделните строителни работи и съгласуването им по време на обекта, като за целта се представят подходящи числени примери.