Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи

Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи
Специалност
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Пламен Малджански

Добиват се практически умения при работа с фотограметрична апаратура, аналогови картировъчни апарати, фотограметрични камери, аналитични апарати, системи за цифрова фотограметрия, фототрансформатори , системи за интерпретация и обработка на изображения. Практиката подпомага курса на обучение по дисциплините фотограметрия и ДМ I и фотограметрия и ДМ II. Решават се проблеми, свързани с регистриране на данни , създаване на аналитични модели както и специфични въпроси от обработка на кодиране и структуриране на информация в дистанционните изследвания