Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Стоманобетонни мостове

Стоманобетонни мостове
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Илия Иванчев

Завършилите курса на обучение по дисциплината придобиват умения да проектират често прилаганите стоманобетонни мостове, вкл. изчисляване и конструиране на елементите на връхните конструкции, лагерите, стълбовете и устоите, както и противосеизмичното им осигуряване. Подготвени са да участват в извършването на основни дейности по поддържането на стоманобетонни мостове.

Книги
Конспекти


Учебни материали
Курсови задачи и задания


Дипломна работа №1
д-р инж.Петър Николов

Дипломна работа №2
д-р инж.Петър Николов