Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Дисциплини /

Информационни технологии

Информационни технологии

Дисциплината запознава студентите с различни компютърни програми, намиращи приложение при решаване на проблеми, свързани с тяхната специалност. Разглеждат се основните понятия в информатиката. Създават се умения при работа с програми за компютърна текстообработка, електронни таблици, обработка на големи масиви от данни (база данни), изготвяне на презентации. Развива се отношение към съвременните технологии за обработка, съхраняване и представяне на информацията.

Правила за заверка