Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Хидрография

Хидрография
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател доц. д-р инж. Тодор Костадинов

В учебния курс се разглеждат основните видове хидрографски работи, извършвани на акваториите, с цел навигационно осигуряване на речното и морското корабоплаване. След завършване на учебния курс, студентите ще притежават необходимите знания и начални практически умения за работа като специалисти в хидрографските служби на страната.