Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Цифрова обработка на изображения

Цифрова обработка на изображения
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Маринов

Дисциплината Цифрова обработка на изображения има за задачи да запознае студентите с основните понятия, методи и алгоритми за обработка на цифрови изображения. Знанията, получени в тази дисциплина имат за задача да се ползват както самостоятелно, а така също и като основа при обучението по цифрова фотограметрия, дистанционни методи, цифрова картография, геодезията и при въвеждане на информация от растерни данни в ГИС. Показани са основните варианти за обработката на полутонови и графични изображения и вариантите на технологичните схеми за работа с тях. Посочено е получаването на многотрадиционни и бинарни (двуградационни) изображения и тяхната връзка с полутоновите и графични изображения.

Конспекти


Учебни материали

Информация

att_16457_D
Наръчник на Дипломанта