Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Дипломна работа: Теоретично проучване Дипломен проект Държавна клаузура

Дипломна работа:
   Теоретично проучване
   Дипломен проект  Държавна клаузура
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Ясен Кьосев

Дипломната работа има за цел самостоятелна работа за анализ на конкретни урбанистични проблеми и изграждане на концепции за решаването им. В зависимост от интересите и предпочитанията на дипломантите фокусът може да бъде поставен върху: (а) практическо-приложни аспекти – изследване на пространственото развитие на конкретен български град и разработване на концепция за решаването на установени урбанистични проблеми; (б) теоретично-приложни аспекти – изследване на съвременен урбанистичен проблем и обосноваване на специфичните цели, инструменти и ограничения за намеса. Дипломната работа включва аналитична и синтезна част. Представя се в албум (формат А3) и четири табла (формат А0).